:: LAPORAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Semua Guru Bimbingan dan Kaunseling sekolah rendah dan menengah di Pulau Pinang diminta untuk mengisi Laporan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling (L4). Laporan tersebut adalah bagi bulan Januari hingga Jun 2008.
Sila muat turun fail di bawah dan menghantar laporan yang telah lengkap kepada Unit Hal Ehwal Murid untuk perhatian Tn. Hj. Ishak b. Hamli pada atau sebelum 7 Julai 2008.

> Muat turun Fail

0 comments: